top of page

SENIORI, POZOR NA FALOŠNÝCH SČÍTACÍCH ASISTENTOV!


Policajný zbor v súvislosti s realizáciou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňuje občanov, najmä seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov.

Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 tak, že každý obyvateľ sa sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných, či blízkych osôb vyplnením formulára na www.scitanie.sk. Ak sa nemôžete, alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania, ktoré bude prebiehať od 1. apríla 2021 najneskôr do 31. októbra 2021 s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta, o ktorého musíte telefonicky požiadať.


Pre účely ochrany pred podvodníkmi,ktorí by mohli zneužiť situáciu počas sčítania, si pamätajte:


• ak potrebujete pomôcť pri elektronickom sčítaní, požiadajte o pomoc svojich príbuzných, známych, či osoby ktorým dôverujete, ponúkanú pomoc cudzích osôb ihneď odmietnite,


• ak chcete využiť asistované sčítanie, informujte sa vo svojej obci/meste na kontaktné miesta, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent alebo môžete telefonicky požiadať obec/ mesto o mobilného asistenta,


mobilní asistenti, ktorí vám budú nápomocní pre účely sčítania, vám povinne musia pred ložiť preukaz vydaný obcou/mestom,


• mobilní asistenti navštívia vašu domácnosť len vtedy, ak o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate (napr. z dôvodu imobility, choroby alebo z iného dôvodu),


• ak to bude možné, vopred si dohodnite aj presný čas príchodu mobilného asistenta, prípadne si zistite jeho meno a priezvisko,


buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc pri sčítaní priamo vo vašich príbytkoch,


• v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktoré vás navštívili bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone.Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie v súvislosti so sčítaním bezodkladne kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158.


Comments


bottom of page