Obecný úrad

Starosta obce : Miroslav Schwarz
Zástupca starostu : Evald Blahyj

Obec KRAHULE
Krahule 26
967 01 Kremnica

IČO: 30230365
DIČ: 2020541105
číslo účtu: IBAN: SK97 0900 0000 0050 4070 0063

Kontakty :
Tel ( úrad ) : 045/6743659
Mobil ( starosta ) : +421 908 930478
Mail: ou@krahule.sk

Úradné hodiny:

Pondelok- Piatok od 7:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00 hod.