top of page

História obce Krahule

Začiatok histórie
Na úpätí Kremnického pohoria, 8 km severne od mesta Kremnica, leží horská, pôvodne nemecká osada drevorubačov, uhliarov a baníkov zo 14. storočia, rázovitá obec Krahule – Blaufuss. Jej vznik a vývoj súvisí s vývojom sídelného priestoru Kremnice. I keď vlastný mestský život tohto baníckeho a minciarskeho mesta neprenikol za jeho hranice, Kremnica rôznymi vzťahmi veľmi vplývala na svoje okolie. Boli to hlavne vzťahy hospodárske, dopravné, kultúrne a náboženské. Pôvodné územie, na ktorom bola založená osádka, neskoršie obec, bolo po roku 1320 ešte ľudoprázdne, neobývané, pokryté iba veľkými lesmi, ktoré patrili ku Zvolenskému kráľovskému panstvu.

Vznik obce
Obec vznikla na území dvoch míľ zeme alebo lesov, ktoré uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou privilegiálnou listinou 17. novembra 1328 daroval kremnickým “hosťom” a povýšil Kremnicu na slobodné kráľovské banícke mesto. Karol Róbert priniesol do Uhorska zo svojej juhoitalskej domoviny hospodárske skúsenosti a dal zavolať do Kremnice skúsených baníkov a odborníkov na spracovanie zlata z viacerých stredoeurópskych miest a z Kutnej Hory odborných minciarov. Privilegiálna listina bola vlastne príčinou nielen kolonizácie zo zahraničia, ale čoskoro i vnútornej kolonizácie. Vychádzala z Kremnice a bola plánovitá.

Osídlovanie
Jeho strojcom bol najväčší pán Kremnice zvaný comes kráľovský režisér a bohatí podnikaví kremnickí mešťania. Títo za odmenu potom dostávajú vo vytvorených  banských osadách dedične richtárstvo. Na základe listiny vydanej 16. januára 1640 bolo udelené dedičné richtárstvo v Blaufusse Pavlovi Konigovi a po jeho úmrtí jeho synovi Jakobovi Konigovi.Vnútorná kolonizácia prebiehala vedľa potokov až k samím prameňom a vnikla hlboko do lesov. Baníci sa nezastavili ani pred lesnou prekážkou, ktorá im skôr prišla vhod, pretože bane, mincovňa a pražiarne rudy potrebovali veľa dreva. Prví osadníci, ktorí sem prišli, aby získali sídelný priestor pre malú osádku, museli proti veľkým lesom bojovať vyrúbaním a klčovaním. Postupne týmto spôsobom premenili prírodnú časť lesov na pasienky, lúky a oráčiny.

 

Súčasnosť
Po roku 1989 obec Krahule nadviazala na predchádzajúce smerovanie s orientáciou na rozvoj cestovného ruchu a v spolupráci s miestnymi podnikateľskými subjektmi sa darí napĺňať toto smerovanie aj v súčasnosti. Vďaka výbornej polohe a klimatickým podmienkam sú Krahule celoročne vyhľadávané turistické stredisko. V zime lákajú návštevníkov predovšetkým lyžiarske vleky SKI Krahule a tiež výborné podmienky pre bežecké lyžovanie v Kremnických vrchoch. Bežecké trate sa s miznúcim snehom v lete menia na cyklistické trasy s nádhernými výhľadmi, popretkávané množstvom značených turistických chodníčkov.  Tieto ako aj ďalšie prednosti tejto lokality majú priamy vplyv na systematický rozvoj výstavby rekreačných objektov v obci, ktorý najmä v poslednom období zaznamenal prudký nárast.V roku 2013 bolo na Krahuliach evidovaných 68 rekreačných chát, 78 rodinných domov, v ktorých žilo spolu 180 obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 25 detí.

bottom of page