Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce KRAHULE:

Starosta : Miroslav Schwarz

Zástupca starostu: Evald Blahyj

Poslanci: Slavomír Antony, Ing. Andrej Považan, Ivana Prokeinová, Zdenko Baláž  

 

Hlavný kontrolór obce :

Mgr. Jozef Donoval   

 

Komisie:

 

1. Komisia verejného obstarávania v rámci zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zložení  :
predseda: Viliam Schmidt, členovia:  Mgr.  Jozef Donoval, Miroslav Schwarz

 

2. Komisia o ochrane verejného záujmu v rámci zákona č. 357/2004 Z.z. v zložení:
predseda: Evald Blahyj, členovia: Zdenko Baláž, Slavomír Antony

 

3. Komisia pre ochranu verejného poriadku v zložení:
predseda: Slavomír Antony, členovia: Ivana Prokeinová, Imrich Schwarz, Alena Kuncová

 

4. Komisia kultúry a športu v zložení:
predseda: Zdenko Baláž, členovia: Ing. Andrej Považan, Ing. Vladimír Kostík, Evald Blahyj, Helena Halmešová, Ivana Prokeinová

 

5. Zbor pre občianske záležitosti v zložení:
predseda: Miroslav Schwarz, členovia: Helena Halmešová, Bc. Lenka Mániková, Eva Hirschnerová ml.

 

Inventarizačná komisia v zložení:
predseda: Ivana Prokeinová, členovia: Evald Blahyj, Eva Hirschnerová st.