top of page

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce KRAHULE:

Starosta : Miroslav Schwarz ( 9.volebné obdobie )

Zástupca starostu: Evald Blahyj

Poslanci: Slavomír Antony, Ing. Andrej Považan, Jozef Prokein, Zdenko Baláž  

 

Hlavný kontrolór obce :

Mgr. Jozef Donoval   

 

Komisie:

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu v rámci zákona č.357/2004 Z.z. v zložení  :
predseda: Zdenko Baláž, členovia:  Evald Blahyj, Jozef Prokein

 

2. Komisia pre ochranu verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku podľa § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zložení:
predseda: Jozef Prokein, členovia: Zdenko Baláž, Ing.Andrej Považan

 

3. Komisia kultúry a športu v zložení:
predseda: Evald Blahyj, členovia: Helena Halmešová, Mgr.Daša Kapustová, Zdenko Baláž

 

4. Zbor pre občianske záležitosti v zložení:
predseda: Miroslav Schwarz, členovia: Helena Halmešová, Evald Blahyj

 

5. Komisia pre kontrolu miestnych poplatkov v zložení:

predseda: Slavomír Antony, členovia: Evald Blahyj, Jozef Prokein

 

6.Inventarizačná komisia v zložení:

predseda: Ing.Andrej Považan, členovia: Ingrid Paulovičová, Ing.Róbert Sádovský

bottom of page