top of page

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 14.12. 2022 o 16.00 hod


P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 14.12. 2022 o 16.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.
Miroslav Schwarz

starosta obce
Program:


1. Otvorenie

2. Prenájom pozemkov – verejného priestranstva JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA O.S.S., Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom

3. Návrh na uznesenie

4. Záver

Opmerkingen


bottom of page