top of page

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 4.3.2022 - pomoc pre Ukrajinu


Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 04.03.2022 o 18.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.

Miroslav Schwarz

starosta obceProgram :

1. Otvorenie

2. Riešenie mimoriadnej situácie na Ukrajine a poskytnutie pomoci

3. Diskusia

4. Návrh na uznesenie

5. Záver


Comments


bottom of page