top of page

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 07.01.2024 o 14.00 hodStarosta obce Krahule Miroslav Schwarz v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň  07.01.2024 o 14.00 hod. v budove Obecného úradu v Krahuliach. 

 

 

 

                                        Miroslav Schwarz

                                       starosta obce

 

 Program:

 

1.     Otvorenie

2.     Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS) č. 1/2024

3.     Návrh na uznesenie

4.     Záver

Comentários


bottom of page