top of page

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 7-12. jún 2023Vážení spoluobčania, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 07.06.2023 do 12.6. 2023 v časoch od 07:00:00 do 19:00:00 bude vo Vašej obci dochádzať ku prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská

distribučná, a.s..


Obmedzená distribúcia elektriny a tiež dátumy prerušenia budú pre odberné miesta a lokality v obci Krahule uvedené v prílohe tohto oznámeniaOznámenie o prerušení_12.06.2023
.pdf
Download PDF • 388KB


bottom of page