top of page

AKTUALIZOVANÉ 23.8.2023 Prerušené dodávky elektrinyVážení spoluobčania, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v mesiaci august a september 2023 bude v našej obci dochádzať ku prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Ide o dni 24.8. a 19.9. 2023.


Aktuálne obmedzená distribúcia elektriny a tiež dátumy prerušenia pre konkrétne odberné miesta a lokality v obci Krahule budú uvedené v prílohe tohto oznámenia a budeme ich aktualizovať podľa toho ako nám budú zasielané od SSE.Oznámenie o prerušení el. energie 24.08.2023
.pdf
Download PDF • 658KB


Oznámenie o prerušení el.energie 19.9.2023
.pdf
Download PDF • 2.72MB
Comments


bottom of page