top of page

Otvorenie územného plánu obce KrahuleO Z N A M


Obec Krahule v zmysle uznesenia č. 7/2023 zo dňa 13.12.2023 oznamuje všetkým vlastníkom, nájomníkom a občanom obce Krahule, že otvorila platný územný plán obce, ktorý sa bude na základe požiadaviek robiť- Dodatok/Zmeny a doplnky č. 4.

Požiadavky môžete adresovať na: Obec Krahule, Krahule 26, 967 01 Kremnica, resp. na e-mail: ou@ krahule.sk


do 31.05.2024.


Po tomto termíne nebude možné ďalšie pripomienky akceptovať a zasahovať do aktuálnej ÚPD.
S pozdravom
Miroslav Schwarz

starosta obce

コメント


bottom of page