top of page

V kocke o zákaze vychádzania: Čo platí od pondelka 8.2.2021

Platí zákaz vychádzania, situácia sa riadi covidovým automatom. Čo môžete bez testu a čo len s ním?

 • vláda predĺžila núdzový stav a zákaz vychádzania do 19. marca

 • negatívne výsledky testov sa začnú kontrolovať v stredu 10. februára.

Začína platiť Covid automat:

 • v okresoch s III. a IV. stupňom varovania je potrebný test najviac 7 dní starý

 • v okresoch s II. stupňom varovania od 15. februára stačí test nie starší ako 14 dní

 • v okresoch s I. stupňom varovania bude od 15. februára stačiť tesť nie starší ako 21 dní

Najhoršie okresy sa budú testovať každý týždeň

Čierne a bordové okresy musia rátať s častým testovaním. Epidemiologická situácia podľa ministerstva zdravotníctva, zastúpenie britského variantu vírusu

Test netreba na:

 • cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb – teda do najbližšieho obchodu, lekárne, drogérie, predajne s krmivami a ďalšími potrebami pre zvieratá

 • cestu na zabezpečenie starostlivosti o deti

 • zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá

 • doplnenie pohonných hmôt

 • cestu k lekárovi, do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

 • cestu na testovanie

 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť

 • cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný

 • vychádzku so psom alebo s mačkou do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, cestu k veterinárovi

 • cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu, v rámci okresu – ak je okres v I. alebo II. stupni varovania

 • cestu na účel pobytu v prírode mimo okresu, ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov alebo osobu staršiu ako 65 rokov

 • cestu dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a z neho

 • cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť

 • cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa, ktorá je realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča

 • zabezpečenie a presúvanie osoby do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci

 • zdravotnú vychádzku seniorov starších ako 65 rokov alebo ľudí zdravotne ťažko postihnutých, ktorí sa pohybujú pomocou vozíčka, test nepotrebuje osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňujú vykonanie testu, osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, osobu môže sprevádzať člen spoločnej domácnosti

 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní, cestu na pojednávanie

 • vychádzku s dieťaťom do 6 rokov do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska

Test nie starší ako 7 dní je potrebný:

 • do čistiarne odevov, trafiky, resp. predajne novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, autoservisu, na poštu, na výdajné miesto zásielkovní, na cestu do služby technickej a emisnej kontroly

 • pri návšteve záhradkárstva, resp. obchodu zo záhradkárskym tovarom

 • do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky

 • pri ceste na hromadné podujatie, ktorého organizovanie a prevádzku povolil Úrad verejného zdravotníctva

 • cestu na výdajné miesto internetových obchodov, cestu na výdajné miesto iných obchodov

 • cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia

 • cestu na pobyt v prírode mimo okresu

 • sprevádzanie dieťaťa na ceste do materskej školy a z nej, žiaka prvého stupňa ZŠ, špeciálnej školy

 • cestu žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy – test musí mať aj jeden zákonný zástupca, s ktorým žije v spoločnej domácnosti

 • cestu na pracovný pohovor, výberové konanie, prijímacie konanie alebo uzavretie pracovnej zmluvy

 • cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie

 • cestu na zberný dvor

Výnimky z testovania

 • ľudia, ktorí prekonali COVID-19, no musia mať doklad nie starší ako tri mesiace

 • ľudia, ktorí boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny a od očkovania uplynulo najmenej 14 dní

 • ľudia, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňujú vykonanie testu na ochorenie COVID-19

ZDROJ: UZNESENIE VLÁDY Z 5. FEBRUÁRA 2021Comments


bottom of page