top of page

Zmena stránkových hodín pre občanov

ÚRADNÉ HODINY

DOČASNÁ ZMENA


Z dôvodu zhoršujúcej epidemiologickej situácie v našom okrese, upravujeme stránkové hodiny pre občanov nasledovne:pondelok – piatok: 09.00 – 11.00


PRI VSTUPE DO BUDOVY OcÚ

POUŽITE

OCHRANU TVÁRE

A DEZINFIKUJTE SI RUKY
Prednostne využívajte e-mailovú a telefonickú komunikáciu:

kancelária OcÚ: 045/6743659

starosta obce: +421 908 930 478

e-mail: ou@krahule.sk

Comentários


bottom of page