Zasadnutie OZ bolo zrušenéZasadnutie obecného úradu bolo zrušené pre COVID-19