Zasadnutie OZ bolo zrušené



Zasadnutie obecného úradu bolo zrušené pre COVID-19