top of page

Sociálna poisťovňa informuje


Sociálna poisťovňa vybavuje klientov

v tzv. červenom režime


Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti pandémii všetky pobočky Sociálnej poisťovne vybavujú klientov aj naďalej v tzv. červenom režime. Opatrenia sú platné od 04. januára 2021 do odvolania.


Červený režim podľa Covid semaforu

Pobočky vybavujú klientov v prísnom Covid režime. Na preberanie dokumentov a zásielok slúži schránka pri vstupe do pobočky.

Klientske centrum nie je pre verejnosť otvorené, ale klienti majú možnosť konzultovať svoje záležitosti s vybranými zamestnancami pobočky (napr. podpisovanie žiadosti o dôchodok) pri vchode do pobočky.

Úradné hodiny pobočky v červenom režime sú pre klientov upravené nasledovne:

  • PO 8.00 do 11.00 h

  • UT 8.00 do 11.00 h

  • ST 13.00 do 16.00 h

  • ŠT 8.00 do 11.00 h

  • PI – 8.00 do 11.00 h

Odporúčame sledovať COVID SEMAFOR PRE POBOČKY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE .

Všetky potrebné informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom telefónneho čísla:

0906 176 311,


všetky tlačivá a žiadosti vrátane žiadosti o dôchodkovú dávku a ošetrovné sú k dispozícii na internetovej stránke www.socpoist.sk, alebo prístupné vo vestibule pobočky (zasielame po telefonickej komunikácii aj do emailu).

Vyplnené a podpísané tlačivá s príslušnými prílohami, dokladmi je možné zaslať poštou, cez elektronickú schránku, alebo e- mailom na adresu ziarnadhronom@socpoist.sk, prípadne priamo na e-mailovú adresu konkrétneho zamestnanca pobočky v tvare meno.priezvisko@socpoist.sk alebo dohodneme osobné prebratie. Je nevyhnutné uviesť pri vypísaní žiadosti telefonický alebo e-mailový kontakt, pre spätnú komunikáciu.

Žiadosti o pandemické nemocenské alebo ošetrovné z dôvodu koronavírusu zasielajte najmä elektronickou formou na: koronaZH@socpoist.sk

O spísanie žiadosti o dôchodok je možné požiadať aj elektronicky cez webovú stránku SP v časti Rezervačný systém, ktorý žiadateľa krok po kroku celým procesom požiadania o zvolenú dôchodkovú dávku postupne prevedie až po elektronickú rezerváciu spísania žiadosti o dôchodok.

Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom vyzýva poistencov, všetkých občanov a právnické osoby, aby v záujme vlastnej ochrany a prevencie proti šíreniu pandémie koronavírusu, uprednostňovali telefonickú a mailovú komunikáciu.

Neváhajte nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Ochotne Vám informácie poskytneme.

Všetky aktuálne informácie budeme priebežne zverejňovať na našej webovej stránke www.socpoist.sk

V prípade potreby vystavenia potvrdenia, či už napr. o vyplatených dávkach resp. potvrdenia o poberaní dôchodku, osobná návšteva pobočky Sociálnej poisťovne nie je potrebná.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať o zverejnenie tejto informácie prostredníctvom Vášho webového sídla, sociálnych sietí, obecného rozhlasu alebo vyvesením uvedeného oznamu na Vašich úradných tabuliach.S úctou

Mgr. Lívia Adamová

riaditeľka pobočky Žiar nad Hronom
Kontakty na pobočku

Tel. č.:

mob.operátor, pevná linka

0906 176 311, 02 3247 6311

0906 176 301, 02 3247 6301

0906 176 263, 02 3247 6263

0906 176 271, 02 3247 6271

0906 176 283, 02 3247 6283

0906 176 323, 02 3247 6323

0906 176 306, 02 3247 6306

0906 176 252, 02 3247 6252

0906 176 264, 02 3247 6264 0906 176 274, 02 3247 6274

0906 176 250, 02 3247 6250

0906 176 315, 02 3247 6315


Tlačivá (formuláre) doporučujeme prednostne podávať elektronicky:

Prípadne si ich môžete stiahnuť: https://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s


Kommentare


bottom of page