top of page

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 5.6.2021P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 05.06.2021 o 17.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.

Miroslav Schwarz

starosta obceProgram :

1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže a zámeru predaja majetku obce č. 1/2021

3. Vyhodnotenie súťaže na výrobu a dodanie reklamných predmetov k 690. výročiu obce

4. Protest prokurátora – VZN o dani z nehnuteľností + dodatok

5. Zrušenie predkupného práva

6. Príprava osláv 690. výročie 1. písomnej zmienky o obci

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Comments


bottom of page