top of page

OZNAM - povinné očkovanie psov a mačiek
OZNAM

POVINNÉ OČKOVANIE PSOV A MAČIEK


Veterinárny lekár, MVDr. Lukáš Weiss oznamuje, že dňa 02.06.2021, t. j. streda, v čase od 18.00 hod. do 18.30 hod. bude pri budove obecného úradu vykonávať očkovanie psov. Nezabudnite si so sebou priniesť očkovací preukaz.


Cena vakcinácie:

10 € - očkovanie proti besnote

20 € - kompletné očkovanie

15 € - čipovanie

V Krahuliach, 27.05.2021

Miroslav Schwarz, starosta obce

Comments


bottom of page