top of page

Oznámenie o strategickom dokumente


Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-banskobystrickeho-samospravnehokrajazmeny-doplnky-c-5-20Sprievodná správa
.pdf
Download PDF • 1.08MB

GRAFICKA časť - informácia
.pdf
Download PDF • 198KB

Príloha_Záväzná_časť
.pdf
Download PDF • 1.57MB

ÚPN VÚC BBK - ZaD52020, Oznámenie o SD
.pdf
Download PDF • 277KB


bottom of page