top of page

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - október 2022Vážení občania, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Vám oznamujeme, že v našej obci bude


že v termínoch od:

- 25.10.2022 08:00 do: 25.10.2022 16:30 - 27.10.2022 07:00 do: 27.10.2022 17:00

- 28.10.2022 07:00 do: 28.10.2022 17:00


prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách tohto oznámenia :


sse_oktober_27_10_2022
.pdf
Download PDF • 285KB

sse_oktober_28_10_2022
.pdf
Download PDF • 283KB

sse_oktober_25_10_2022
.pdf
Download PDF • 284KB

Comments


bottom of page