Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Máj


Vážení občania, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Vám oznamujeme, že v našej obci bude

v termíne od: 19.05.2022 07:30 do: 19.05.2022 16:30

a

v termíne od: 30.05.2022 08:00 do: 30.05.2022 16:30


prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia :


19_5_2022
.pdf
Download PDF • 302KB

30_5_2022
.pdf
Download PDF • 292KB