top of page

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Júl 2022


Vážení občania, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Vám oznamujeme, že v našej obci bude

že v termíne od: 07.07.2022 08:00 do: 07.07.2022 15:30


prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia :odstavka el_jul2022
.pdf
Download PDF • 287KBComments


bottom of page