top of page

Očkovanie psov proti besnote 29.5.2023
OZNAM

Očkovanie psov proti besnote


Veterinárny lekár, MVDr. Lukáš Weiss oznamuje, že dňa 29.5.2023, t. j. pondelok, v čase od 18.00 hod. do 18.30 hod. bude pri budove obecného úradu vykonávať očkovanie psov proti besnote. Nezabudnite si so sebou priniesť očkovací preukaz.


Cena vakcinácie:

12 € - očkovanie proti besnote

22 € - kompletné očkovanie

17 € - čipovanie

V Krahuliach, 17.5.2023

Miroslav Schwarz, starosta obce

Comments


bottom of page